Der var idag fornemt besøg på AAU, da Michael Lipsky og Evelyn Brodkin holdt seminar

Last modified: 06.04.2017

Temaet for seminaret vart: US politics - the upheaval in American Politics: A Conversation about the US Welfare State, Policy, and Politics in the Aftermath of the 2016 Election.

 

Et tæt samarbejde mellem institutterne Statskundskab og Sociologi og Socialt Arbejde har gjort det muligt at hente disse to prominente forskere til Danmark.

Michael Lipsky er udnævnt som æresdoktor på Institut for Statskundskab og Evelyn Brodkin er ansat som deltidsprofessor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Statskundskab ser frem til fejringen af Michael Lipsky i forbindelse med udnævnelsen og Universitetsfesten imorgen.