Kommunal udligning - En overset Hjørnestene

Last modified: 28.11.2018

Det kommunale udlignings- og tilskudssystem er en af velfærdsstatens vigtige – men ofte oversete – hjørnesten, der er af afgørende betydning for kommunernes økonomiske vilkår.

Søren Etzerodt og Morten Balle Hansen er aktuelle i Samfundsøkonomen med denne problemstilling.

Læs mere her