Simon Laumann Jørgensen modtager stor bevilling fra Det Frie Forskningsråd

Projektet The borders of democracy (Forskningsprojekt 1) modtager bevilling på kr. 2.555.999

Last modified: 01.05.2018

Projektet analyserer legitimiteten af fire forskellige inklusions- og eksklusions grænser for demokratiske interesser. Hvordan kan demokratier forsvare eksklusion af grupper som børn, fremtidige borgere og immigranter, der påvirkes af demokratiske politikker, men er ekskluderede fra demokratiske procedurer? Hvordan kan de forsvare normer og politikker, der underminerer mulighederne for demokratisk selvstyre for fremtidige generationer og befolkninger i andre lande? Det synes oplagt at børn, nytilkomne immigranter, fremtidige borgere og eksterne folk er ekskluderede fra folkestyret, men er det legitimt? Hvorfor må man ikke stemme før man bliver 18, eller før man lever op til specielle krav, som indfødte ikke skal leve op til? Sådanne krav ekskluderede ¼ af den danske befolkning ved sidste valg. Er det legitimt at demokratier kan give store (miljømæssige) byrder videre til kommende generationer, som ikke har nogen demokratisk stemme, og at demokratier ofte udviser megen lille interesse i om deres handelspolitikker underminerer demokratier andre steder? Hvorimod staters fysiske grænser tydeligvis er omstridte og konfliktfyldte (som i spørgsmål om løsrivelse, grænsekontrol og ejendomsret), så overses disse grænser ofte. Det er overraskende, da de har stor indflydelse på hvis interesser, der er centrale i politisk beslutningstagen. Alle disse demokratiske grænser for eksklusion og inklusion af interesser rejser vigtige normative spørgsmål, som udfordrer vores demokratiforståelse.