AAU logo

Department of Political Science

CCWS Research notes

CCWS research notes

2016

The Danish Pension System
Jørgen Goul Andersen, CCWS
Short paper

2016

Fiscal welfare – change and size in the universal welfare state of Denmark.
Jørgen Goul Andersen, CCWS
Bent Greve (University of Roskilde)
Draft – not for quotation
May 6, 2016.

2011

Ageing and welfare reform in the Nordic Countries, 1990-2010. Multipillar pensions and
”Activation” of Social and Labour Market Policies.
Jørgen Goul Andersen, CCWS
Working paper presented at Sino-Nordic Welfare Seminar,
Fudan University, Shanghai, 9-11. October 2011.

2009

Karakterdifferentiering på danske universiteter - fordelt på hovedområder
Trond Beldo Klausen, lektor, ph.d., Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 2009

2008

Relevant viden og vidensformer i socialt arbejde: Eksempel når social polarisering og fattigdom øges - refleksion over foreløbige forskningsresultater i relation til vidensformer i socialt arbejde
Tove Rasmussen, CCWS
Paper udarbejdet til FORSA-konference  august 2008

2008

Social problems and development in the concept inequality in a Danish context
Tove Rasmussen, CCWS
Juni 2008

2007

Mange mekanismer bag reproduktion af uddannelsesulighed
Trond Beldo Klausen, CCWS
November 2007

2006

Kvalitetsreformen og forventningspresset til den offentlige sektor
Jørgen Goul Andersen, CCWS/Ugebrevet Mandag Morgen
Notat, 14. august 2007. Draft må kun citeres efter aftale.

2006

Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?
En forskningsoversigt
Sanne Lund Clement og Jørgen Goul Andersen
CCWS, oktober 2006

2006

Befolkningens holdninger til skatterne
Jørgen Goul Andersen CCWS/Ugebrevet Mandag Morgen
notat 1.10.2006. må kun citeres efter aftale.

2006

Skatter, incitamenter, arbejde
Jørgen Goul Andersen, CCWS
Arbejdsnotat. 28.10.2006 Ikke til citering undtagen efter aftale med forfatteren.