AAU logo

Department of Political Science

CCWS working papers

CCWS Working papers

Nr. Author Title
93-2018 Tijs Laenen & Christian Albrekt Larsen Retrenchment of unemployment protection and the absence of public resistance in Denmark and the Netherlands.
The role of popular deservingness perceptions among welfare constituents.
92-2018 Kristian Kongshøj Borgerløn: En progressiv drøm med mareridtspotentialer?
En kritisk diskussion
90 - 2017 Søren Frank Etzerodt mfl.

En Revurdering af Globaliseringens Effekter på Velfærdsstaten:
En Empirisk Analyse af Velfærdsrettigheder og Økonomisk Globalisering i 16 OECD-lande

89 - 2017 Søren Frank Etzerodt & Jesper Eriksen

Varieties of Capitalism and Varieties of
Welfare State Capitalism:
An Empirical Assessment of Economic Growth

88-2015 Finn Amby Blinde og stærkt svagsynede mellem 18 og 40 år: Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse
87-2014 Kristian Kongshøj The Nordic model?
Intra-Nordic diversities and policy changes in pensions, unemployment protection and health care
86-2014 Bjarke Refslund

Estimeret jobomfang af udflytningen af danske slagteriarbejdspladser 2003-2014

85-2014 Christian Albrekt Larsen

Social cohesion:
Definition, measurement and developments 

84-2014 Bjarke Refslund and Jørgen Goul Andersen

Offshoring of Jobs and Internationalisation of Production: Empirical Investigations of Labour Market and Welfare State Effects in Denmark and the Nordic countries 

83-2014 Peter Rasmussen

Privatizing unemployment protection
‐ The rise of private unemployment insurance in Denmark and Sweden

82-2013 Andreas Pihl Kjærsgaard

The volatile nature of social trust – the case of Croatia and Slovenia

81-2012 Jørgen Goul Andersen

The Concept of Universalism and its Operationalization in a Mixed Economy of Welfare

80-2012 Jørgen Goul Andersen

Welfare States and Welfare State Theory

79-2012 Andreas Pihl Kjærsgaard

Disaggregating Scandinavian attitudes
towards difference in levels of pay

78-2012 Christian Albrekt Larsen & Thomas Engel Dejgaard

The Institutional Logic of Images of the Poor and Welfare Recipients A Comparative Study of British, Swedish and Danish Newspapers

77-2012 Andreas Pihl Kjærsgård

Scandinavian attitudes towards pay – egalitarianism and aversion towards top excess

76-2011 Jørgen Goul Andersen

Velfærdsstat, regulering og moral

75-2011 Thomas Engel Dejgaard & Christian Albrekt Larsen

Portraits of Poverty in the USA, UK, Sweden, and Denmark. Technical report

74-2011 Jørgen Goul Andersen

Retrenchment with Consent Framing, persuasion and ambivalent attitudes in two Danish welfare reforms

73-2011 Jørgen Goul Andersen

Ambivalent values: Universalism or targeting? Welfare State Attitudes in Denmark

72-2011 Poul Thøis Madsen

What Ever Happened to the Mainstream Critique of American Principles of Economics Textbooks?

71-2011 Jørgen Goul Andersen

”Activation” of Social and Labour Market Policies in the Nordic Countries, 1990-2010

70-2011 Per H. Jensen

The role of migrant care work in relation to childcare in the Danish Social Democratic welfare state

69-2010 Martin B. Carstensen

Old instructions for new structures: The case of financial crisis in Denmark

68-2010 Christian Albrekt Larsen

Ethnic Heterogeneity and Public Support for Welfare  Policies.
Is the 'black' American Experience resembled in Britain, Sweden and Denmark?

67-2010 Annette Quinto Romani & Christian Albrekt Larsen

Activation as a tool to bypass the ordinary recruitment process. Active labour market policy, network and discrimination

66-2009 Poul Thøis Madsen

Stuck between the theoretical market economy and the actual mixed economy: How do five American politiccal cience textbooks deal with the economic dimension? An analysis by an economist

65-2009 Poul Thøis Madsen

Giddens økonomiforståelse - imellem økonomisk dogmatik og sociologisk inspireret nytænkning

64-2009 Poul Thøis Madsen

Coping with Reality - Keynes Versus Mainstream Textbooks in Economics

63-2009 Martin B. Carstensen

Ideas are not as stable as political scientists want them to be - Using discourse theory in ideanational research

62-2008 Birgit Pfau-Effinger

Varieties of undeclared work in European societies

61-2008 Wim van Oorschot

Public perceptions of the economic, moral and social consequences of the welfare state. An empirical analysis of welfare state legitimacy

60-2008 Trond Beldo Klausen

Læreres og vejlederes betydning for social mobilitet på universiteterne

59-2008 Christian Albrekt Larsen

Networks versus Economic Incentives. An economic sociological account of the transition from unemployment to employment

58-2008 Ann Sasa List-Jensen

A New Employability Paradigm Cross-cutting Measures of Retrenchment/Restructuring of European Employment Policies

57-2007

Sanne Lund Clement og Jan Holm Ingemann

Statistik i praksis - om at anvende statistik i tilknytning til det problemorienterede projektarbejde

56-2007 Per H. Jensen and Kaspar Villadsen

The Social Democratic Model: Formal and Informal Work in Denmark

55-2007

Jørgen Goul Andersen

Affluence and Welfare State Transformations. Social Policy Change in Denmark, 1993-2007

54-2007 Jørgen Goul Andersen & Jacob J. Pedersen

Continuity and change in Danish active labour market policy: 1990-2007. The battlefield between activation and workfare

53-2007 Jørgen Goul Andersen

Impact of Public Policies: Economic Effects, Social Effects, and Policy Feedback. A Framework for Analysis

52-2007 Anna Meyer Christensen

300 timers reglen hvordan virker den?
Effekter af stærke økonomiske incitamenter på de ledige - og på systemet

51-2007 Jørgen Goul Andersen

Conceptualizing Welfare State Change. The "dependent variable problem" writ large

50-2007 Trond Beldo Klausen

Klasser, eliter og social stratifikation - en kortfattet oversigt med vægt på nyere klassemodeller

49-2007 Ditte Petersen

Det sociale netværk. Hvad betyder det for beskæftigelsen? Bilagsmappe

48-2007 Hildegard Theobald

Care arrangements and social integration: The concept of social exclusion and empirical findings in five European countries

47-2007 Jørgen Goul Andersen

Ædrepolitikken og velfærdsstatens økonomiske udfordringer. Tilbagetrækning, pension og ældreservice i Danmark - en kortfattet oversigt

46-2007

Wim van Oorschot

Social legitimacy of the European Welfare State. Sociological reflection on solidarity and re-distributive justice with some empirical illustrations

45-2007 Trudie Knijn and Wim van Oorschot

The need for and the societal legitimacy of social investments in children and their families.Critical reflections on the Dutch case

44-2006 Wim van Oorschot (with W. Arts, J. Gelissen)

SOCIAL CAPITAL IN EUROPE
Measurement, and social and regional distribution of a multi-faceted phenomenon

43-2006 Trond Beldo Klausen

Højest løn til de unge dimittender

42-2006 Trudie Knijn

Social policy and Social interventions: The role of prefessionals under new governance

41-2006 Wim van Oorschot

The Dutch Welfare State. From collective solidarity towards individual responsibilitiy

40-2006

Christian Albrekt Larsen

The political logic labour market reforms. The importance of popular images of target groups

39-2006 Christian Albrekt Larsen

How welfare regimes influence judgement of deservingness and public support for welfare policy

38-2006 Christian Albrekt Larsen

Social capital and welfare regimes. The impact of institution dependent living conditions and perseptions of poor and unemployed

37-2006 Trond Beldo Klausen

Humankapital. Hvad betyder dimmitendalder for indkomsten?

36-2005 Wim van Oorschot

A European Deservingness Culture? Public deservingness perceptions in European welfare states

35-2005 Wim van Oorschot

On the cultural analysis of social policy

34-2005 Wim van Oorschot

Immigrants, Welfare and Deservingness. Opinions in European Welfare States

33-2004 Christian Albrekt Larsen

Blessing or Blame? Public attitude to Nordic 'workfare' in the 1990s

32-2004 Knut Halvorsen

How to combat unemployment?

31-2003 Christoffer Green-Pedersen

Still there but for how long?:
The counter-intuitiveness of the universal welfare model and the development of the universal welfare state in Denmark

30-2002 Christian Albrekt Larsen

Magt, politik og beslutning i dansk pensions-politik

29-2002 Hans Ole Stoltenborg

Hjemmehjælp i Danmark. En forskningsoversigt med fokus på lovgivning, omfang, organisering og kvalitet

27-2002 Jørgen Goul Andersen & Christian Albrekt Larsen

Pension politics and policy in Denmark and Sweden: Path Dependencies, Policy Style, and Policy Outcome

26-2002 Christoffer Green-Pedersen

The Dependent Variable Problem within the Study of Welfare State Retrenchment: Defining the problem and looking for solutions

25-2002 Jørgen Goul Andersen

Ambivalent values: The value foundations of the universal welfare state, citizens' attitudes, and potentials for change

24-2002 Christian Albrekt Larsen

Challenging the Hegemonic Discourse of Structural Unemployment - An Analysis of Barriers on the Labour Market base on a Danish Panel Study

23-2002 Jørgen Goul Andersen

Coping with Long-Term Unemployment: Economic security, labour Market Integration and Well-being Results from a Danish Panel Study, 1994-1999

22-2002 Jørgen Goul Andersen with Jan Bendix Jensen

Different Routes to Improved Employment in Europe

21-2001

Einar Overbye

Political equilibria, near substitutes, and the provision of income security in old age

20-2001 Olli E. Kangas

Why are som welfare states more robust than other? Potentiality for changes

19-2000 Per H. Jensen

The Danish leave-of-absence schemes - Origins, functioning and effects from a gender perspective

18-2000 Asbjørn Johannesen

Velferd uten begrensninger?

17-2000 Martin D. Munk

Social Inequality in the Welfare State

16-2000 Jørgen Goul Andersen

Borgerne og sygehusene - Bekymringskultur, individualisering, privatisering

14-2000

Jørgen Goul Andersen

Change without Challenge?

13-2000 Jørgen Goul Andersen

Velfærdens veje i komparativt perspektiv

12-2000 Per H. Jensen

Velfærdens variationer, dynamikker og effekter

11-2000 Sanne Lund Clement

Dansk forskning om førtidspensionister og medborgerskab

10-2000 Pernille Drewsgård Sørensen og Jan Bendix Jensen

Væsentligste ændringer i ret og pligt til aktivering i 90'erne. Ikke-forsikrede kontanthjælps-modtagere

9-1999 Knut Halvorsen

Labour force status of married/-cohating couples in Norway: Associations and explanations of (un)employmenhomogamy

8-1999 Knut Halvorsen

Unemployment in disguise: The case of Norway

7-1999 Per H. Jensen

Activation of the unemployed in Denmark since the early 1990s. Welfare of Workfare?

6-1998 Peter Taylor-Gooby

When is Innovation? Recent Pension Reform in France, Germany, Italy and the UK

5-1998 Jochen Clasen

Unemployment Insurance and Varities of Capitalism

4-1998

Jørgen Goul Andersen, Knut Halvorsen, Per H. Jensen, Asbjørn Johannesen, Olli Kangas, Gunnar Olufsson and Einar Øverbye

Unemployment, Early Retiremnet and Citizenship: Marginalisation and Integration in the Nordic Countries

3-1998 Wim van Oorschot

The reconstruction of the Dutch Social Security System 1980-2000: Retrenchment and Modernization

2-1998 Peter Taylor-Gooby

Markets and Motives: Implications for Welfare

1-1998 Peter Taylor-Gooby

Risk and Welfare